Onze eigen rebranding: waarom en hoe?

Als organisatie zijn we constant in ontwikkeling. Maar dan is het soms moeilijk om de grote lijn te blijven zien. Om die stip op de horizon weer scherp te krijgen, gingen we terug naar de basis. Daar kwamen we tot de conclusie dat rebranding een logische stap was voor G2O.

Bij G2O vinden we het belangrijk om alles wat we doen écht goed aan te pakken. Daarom zijn we constant in beweging en ontwikkeling. Zodat we manieren vinden om beter te werken en onze diensten nog beter te maken. Maar als je hieraan gaat sleutelen, is het soms lastig om de grote lijn te blijven zien. Zeker als je tegelijkertijd ook nog flink aan het groeien bent als organisatie. Daarom ontstond al snel de behoefte om de stip op de horizon weer scherp te krijgen. We gingen terug naar de basis en ontdekte tijdens het proces dat rebranding een logische stap was voor ons.

Visiedagen

We begonnen met de vraag: waar zijn we met z’n allen de hele dag voor aan het werk? Om die vraag te beantwoorden hebben we twee visiedagen georganiseerd. Weg van de fysieke plek G2O. Met de volledige focus op het scherp krijgen van de visie en het heruitvinden van het bedrijf. Omdat G2O een relatief klein bedrijf is, wordt onze visie bepaald door oprichter en eigenaar Gijs. Daarom zijn we samen met hem teruggegaan naar het begin van G2O, 21 jaar geleden. Door te graven ontdekten we de diepste motivaties tot ondernemen van Gijs. De thema’s die een grote rol hebben gespeeld in zijn leven, de dingen die hem altijd hebben gedreven en dat waar hij vroeger al van droomde.

Keuze voor rebranding

Toen we dit combineerde met een persoonlijkheidstype-interview (op basis van het Enneagram) werd de kern zichtbaar. Vanuit motivatie en energie (waar krijg je energie van) kwamen concrete behoeftes en doelen naar voren. Maar ook overtuigingen en waarden. We ontdekten dat alles wat ten grondslag ligt aan het ontstaan van G2O, nog steeds aanwezig is bij Gijs. Dat is door de jaren heen dus niet veranderd. Wat wel veranderd is, is de manier waarop invulling wordt gegeven aan de ambities van Gijs. Een belangrijke reden om voor rebranding te kiezen dus. Maar rebranding helpt ook bij het vertalen van de ambities naar het nu. Wie is Gijs nu, hoe is G2O nu en wat speelt in de branche en de maatschappij.

Merkwaarden bepalen

Iets dat in het begin nog een vage en complexe taak leek, het verwoorden van een visie, werd door al het graven ineens helder en eenvoudig te formuleren. De visie was een logische conclusie van het proces dat we in die twee dagen hadden doorgemaakt. Maar toen waren we er nog niet. Het bepalen van de merkwaarden was de volgende stap. De persoonlijke waarden van Gijs waren tijdens het proces blootgelegd, deze konden we nu eenvoudig omzetten naar merkwaarden. Omdat het zijn eigen verhaal was, kon hij toelichten wat ze voor hem betekenden, waarom ze zo belangrijk voor hem waren en hoe hij ze concreet voor zich zag.

Hoofdlijnen groeistrategie 

Dit verdiepende proces maakte het ook mogelijk om realistisch naar de toekomst van G2O te kijken. Want zowel de competenties van Gijs als de uitdagingen en beperkingen werden duidelijk. We konden bepalen wat G2O kon worden, maar ook wat niet. Als ambitieuze ondernemer heeft Gijs altijd al de neiging gehad om voor het maximale te gaan en groot te dromen. Maar dat is niet altijd het beste voor je bedrijf en voor jezelf. Door realistisch en eerlijk te zijn, brachten we de ambitie van Gijs terug naar het haalbare. Doelen die beter afgestemd waren op G2O. Zo legden we de hoofdlijnen van de groeistrategie meteen vast.

Terug naar G2O

Met alle informatie op zak, was het tijd om terug te gaan naar de organisatie en met iedereen te delen wat we hadden gevonden. Uiteraard werden de visie, strategie en waarden toegelicht. Maar tegelijk kon Gijs ook wat meer over zichzelf vertellen, inclusief competenties en uitdagingen. De kwetsbaarheid die hij als leider kon laten zien aan de medewerkers werkte verbindend en de visie die Gijs zo eigen was werkte inspirerend. De basis voor een hernieuwd G2O was gelegd.